Vanliga frågor

Öppna flikarna nedan för att se svaren på de vanligaste frågorna vi ofta får.

Du kan göra på följande tre sätt: 1. Betala med kort under ”Mina sidor” på Auctionet.com. Betalningen registreras på en gång. 2. Betala med kort på plats hos oss. Vi tar tyvärr inte kontanter. 3. Via bankgiro. Det kan dröja upp till 3 dagar innan vi kan se din betalning om du väljer detta alternativ.
Vi skickar inte föremål med däremot erbjuder Auctionet hemleverans och brevleverans för mindre föremål som inte är ömtåliga. Det står angivet på föremålets sida om det kan skickas och till vilket pris. Du beställer leverans under ”Vunna auktioner” på ”Mina sidor”.
För köpare på distans så kan du i det flesta fall få ditt föremål levererat till någon av Auctionets transportorter. På föremålssidan ser du till vilka platser föremålet kan transporteras och till vilket pris. Du beställer själv transport under ”Vunna auktioner” på ”Mina sidor”. För köpare i Stockholm med omnejd så samarbetar vi dagligen med auktoriserade transportbolag som vi kan rekommendera. Ring oss för mer information.
Ja, meddela oss vem som ska hämta och se till att personen/företaget har med sig fakturanumret, ditt namn och att de kan legitimera sig.
Varor som köps på Södermanlands Auktionsverk hämtas på Hållsta 1, 641 62 Valla. Vi har öppet Måndag -Torsdag 10.00 - 17.00. Fredag 10.00-15.00, Lördag 10.00-14.00
Hämtning ska ske senast 5 arbetsdagar efter att föremålet klubbats eller ankommit med transport, därefter tillkommer lageravgift om 50 SEK / 40 DKK / 5 EUR per dag.
Vid vunnet bud skickar Auctionet direkt en faktura till registrerad e-postadress. Fakturan finns även under ”Mina sidor” på Auctionet.
Du måste vara registrerad som kund och inloggad på auctionet.com. Registrera dig här. Väl inloggad så kan du söka upp det föremål du är intresserad av genom att antingen skriva in föremålsnumret i övre sökfältet eller använda dig av sökord och bläddra fram det önskade objektet. När du kommit in på föremålets sida så kan du bjuda. Om du vill bjuda lägsta möjliga belopp är det redan ifyllt, och du behöver bara klicka på ”Lägg bud”. Du kan även skriva in ett högre belopp och låta autobud bjuda åt dig, så förmånligt som möjligt, upp till maxbudet.
Det läggs på provision på 22,5% samt slagavgift om 100kr.
Du har 5 dagar på dig att betala. Om du är försenad debiteras lagstadgad påminnelseavgift (50kr) samt dröjsmålsränta (8 %) enligt de allmänna villkoren på Auctionet.com.
Vi drar av 15% samt slagavgift om 100kr på klubbat pris. Inga andra avgifter tillkommer.
Dina varor säljs via nätauktion på www.auctionet.com. Auctionet är en marknadsplats där flera auktionshus i Sverige, Finland och Tyskland säljer bland annat möbler, konst, design och samlarföremål. Varor klubbas varje dag – hela dagarna.
Det går bra att lämna in föremål under våra ordinarie öppettider. Vid inlämning av smycken för värdering boka gärna tid.
Vi tar emot föremål som vi kan värdera till 500 kr eller mer. Om du har ett föremål som du undrar över så tveka inte att kontakta oss.
När föremålet är sålt får du en kommittentavräkning via mail som är en specifikation på vad du kommer få utbetalt till ditt konto. Utbetalningen sker normalt inom 20 dagar efter att föremålet är sålt, under förutsättning att köparen har betalat.
Från det att du lämnar in föremål till det att det kommer ut på auktion dröjer det oftast inom en vecka. Föremålet ligger sedan ute på nätauktion mellan 7 – 12 dagar innan det klubbas. OBS på grund av hög belastning har vi just nu längre publiceringstid än vanligt ca 2-3 veckor
Utropet är vår värdering baserad på tidigare försäljningar och bevakningspriset är ett dolt minimipris under vilket ett föremål inte säljs. Det priset är alltid lägre än utropet.
Försäljningsvillkor Södermanlands Auktionsverk (Dessa villkor gäller fr.o.m. 11 Februari 2016) 1 Uppdragets omfattning Södermanlands Auktionsverk åtar sig för föremål som emottagits till försäljning i Sverige som kommissionär att på nedan angivna villkor för kommittentens (”säljarens”) räkning på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Hänvisning nedan till ”SödermanlandsAuktionsverk” skall innebära hänvisning till Södermanlands Auktionsverk för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning. Södermanlands Auktionsverk har rätt att försälja inlämnade föremål på nätauktion.   2 Inlämning/mottagning av föremål Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till Södermanlands Auktionsverk för försäljning. När överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt kontrakt upprättas mellan parterna. Södermanlands Auktionsverk åsätter ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropspriset utgör endast en vägledning för köpare. Södermanlands Auktionsverk förbehåller sig rätten frånträda försäljningsuppdrag.   3 Försäljningsavgifter Södermanlands Auktionsverk tar ut en försäljningsprovision om 12 % (15 % ink. moms) samt en fotoavgift om 80 kr (100 kr ink. moms).   4 Förvaring och försäkring Inlämnade föremål är från mottagandet av Södermanlands Auktionsverk försäkrat. Eventuell skada på föremålet ersätts ej med högre belopp än lägsta utropspris. Södermanlands Autionsverk ansvarar för inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt.   5 Osäljbart auktionsgods Södermanlands Auktionsverk förbehåller sig rätten att utan uppdragsgivarens medgivande bortsortera och bortforsla sådant auktionsgods som av Södermanlands Auktionsverk bedöms osäljbart eller av obetydligt värde. Dessa varor skänks till välgörenhetsorganisationer.   6 Bevakningsuppdrag Med bevakning avses att Södermanlands Auktionsverk för säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minimipris (bevakningspris). Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt eller via e-postmeddelande. Föremål utan bevakning har ett startbud på 200 kr. 7 Ej sålda föremål Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast sex (6) kalenderdagar efter auktionens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Södermanlands Auktionsverk rätt att publicera föremålet nätauktion igen. Södermanlands Auktionsverk har rätt att publicera varje föremål tre (3) gånger. För föremål som inte sålts och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift om 40 kr (50 kr ink. moms) per kalenderdag. För föremål ej avhämtade inom 14 dagar har auktionshuset Södermanlands Auktionsverk rätt att sälja dessa i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål.   8 Redovisning/utbetalning Redovisning och betalning sker inom 20 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation ej skett.   9 Ansvar för fel Om Södermanlands Auktionsverk gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Södermanlands Auktionsverk rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren.   10 Force Majeure Södermanlands Auktionsverk ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Södermanlands Auktionsverk inte kunnat råda över eller förutse.   11 Tvist Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.   12 Personuppgiftsbehandling Personuppgifter som lämnats vid kontakt med Södermanlands Auktionsverk inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som med datorteknik för fullgörelse av auktionsverksamheten inom Södermanlands Auktionsverk samt tillsammans med externa tjänsteleverantörer samt förpliktelser enligt lag. Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter som vi kallar externa tjänsteleverantörer och som kan vara gratis när Du använder Webbplatsen (t.ex. nätauktionstjänster (Auctionet AB), depositions- och betalningstjänster (DIBS)). Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag.
Inlämning & Visning Måndagar- Torsdag  10:00-17:00. Fredagar  10:00-15:00. Lördag 10:00-14:00 Övriga tider efter överenskommelse.
Vi värderar hela hem och enstaka objekt(kostnadsfritt). Vid speciella objekt eller samlingar har vi även tillgång till experter genom auctionet.com.
Vi ombesörjer alla slags flyttuppdrag och transporter.  
Vi ombesörjer röjningar, bortforsling av sopor, saneringar av dödsbon samt flyttstädningar. Rutavdrag gäller för flyttstädningar, och för transporter,  dock ej för dödsbo.
Vi använder cookies på vår sida för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies. Läs mer i vår personuppgiftspolicy.